RE-Z Ontwikkeling

Ga naar Visie

Visie

‘Elk project is een optelsom van de ideeën, de kracht en de kwaliteiten van samenwerkende mensen.’

Creëren is samenwerken. Samen ideeën aftasten, luisteren, inspireren en geïnspireerd raken, expertise weten in te schatten, de perfecte balans vinden tussen know-how and know-who. Samenwerking is het hart van het voortraject en de leidraad bij de uitvoering.

Samenwerken is dóen. Nuchter waar je nuchter moet zijn. Energiek waar energie is vereist. Samenwerken is ja durven zeggen, nee kunnen zeggen. Iets durven overlaten aan elkaar. Elkaar op een hoger plan brengen. Samen het doel nastreven én bereiken. Verwachtingen meer dan waarmaken.

 

 

RE-Z Ontwikkeling benadert elk project daarom als een samenwerkingsverband. Wij investeren in de samenwerking. Met opdrachtgevers, met overheden, met toekomstige bewoners/gebruikers. Met makers. Doelbewust en doelgericht.

Alles moet kloppen.

RE-Z Ontwikkeling werkt samen met overheden (o.a. gemeenten), instellingen, planologen, makelaars, architecten, bouwers, banken, investeerders, adviseurs, onderhoudsbedrijven… met u?

de tijd ladders links
de tijd ladders rechts